Công Ty TÂN NGHỆ NAM sản xuất và cung cấp Dây Nhôm Kỹ thuật Điện Ø 9.5 mm (±0.51) trên dây chuyền sản xuất hiện đại công nghệ PROPERZI.

Nguyên liệu Nhôm Thỏi có độ tinh khiết cao được Nấu – Đúc – Cán liên tục cho ra sản phẩm Dây Nhôm đạt Tiêu Chuẩn và thu thành Cuộn.

Thông số Dây Nhôm Kỹ thuật Điện Ø 9.5 mm:

  Công Ty TÂN NGHỆ NAM sản xuất và cung cấp Dây Nhôm Kỹ thuật Điện Ø 9.5 mm (±0.51) trên dây chuyền sản xuất hiện đại công nghệ PROPERZI. Nguyên liệu Nhôm Thỏi có độ tinh khiết cao được Nấu – Đúc – Cán liên tục cho ra sản phẩm Dây Nhôm đạt Tiêu […]