Cáp đồng trần (C) là loại cáp được làm từ đồng nguyên chất, không có lớp cách điện bọc ngoài. Cáp này thường được sử dụng trong các hệ thống điện áp thấp, như hệ thống đường dây điện trong các khu dân cư, văn phòng, nhà máy sản xuất, trường học, bệnh viện, v.v.

Với thiết kế không có lớp cách điện bọc ngoài, cáp đồng trần (C) có chiều dài ngắn hơn so với các loại cáp khác, vì không cần khoảng cách giữa các dây cáp như trong các loại cáp có lớp cách điện. Điều này giúp giảm chi phí và tăng hiệu suất truyền tải điện năng.

Thông số Cáp đồng trần (C)

Cáp đồng trần (C) là loại cáp được làm từ đồng nguyên chất, không có lớp cách điện bọc ngoài. Cáp này thường được sử dụng trong các hệ thống điện áp thấp, như hệ thống đường dây điện trong các khu dân cư, văn phòng, nhà máy sản xuất, trường học, bệnh viện, v.v. […]