Ngoài cung cấp Dây Nhôm Kỹ thuật Điện Ø 9.5 ± 0.51 mm trên , chúng tôi cũng đang cung cấp dây đồng tròn từ Ø0.15mm đến Ø16 ± 0.51 mm.
Bằng công nghệ UPPERCASTING COUNTINOUS OXYGENFREE, Đồng tấm Cathode có độ tinh khiết cao được Nấu – Đúc – Cán liên tục cho ra sản phẩm Dây Đồng đạt Tiêu Chuẩn và thu thành Cuộn.

Thông số Dây Đồng Tròn:

Ngoài cung cấp Dây Nhôm Kỹ thuật Điện Ø 9.5 ± 0.51 mm trên , chúng tôi cũng đang cung cấp dây đồng tròn từ Ø0.15mm đến Ø16 ± 0.51 mm. Bằng công nghệ UPPERCASTING COUNTINOUS OXYGENFREE, Đồng tấm Cathode có độ tinh khiết cao được Nấu – Đúc – Cán liên tục cho ra […]